PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v ZOOPARKU 2024

Dopřejte svým dětem nevšední zážitky v ZOOPARKU Stěžery. Týden strávený se zvířaty je vzpomínkou na celý život. Děti mají možnost starat se o králíky, lemury, surikaty, koně a poníky, terarijní zvířata a novinkou v našem programu je také péče o tapíry.

Pro rok 2024 vypisujeme následující turnusy:

 • I. turnus: 8.7. – 12.7.2024              cena 5.700,-  obsazeno
 • II. turnus: 15.7. – 19.7. 2024          cena 5.700,- obsazeno
 • III. turnus: 22.7. – 26.7. 2024       cena 5.700,-
 • IV. turnus 29.7. – 2.8. 2024           cena 5.700,-

Od 1.12.2023 je možné zakoupit dárkový poukaz pro dítě a rezervovat si tak místo ve vybraném turnusu. Poukaz lze objednat na .

Doporučená věková hranice pro nástup na tábor je 6-12 let.

Letní příměstský tábor se bude konat v areálu ZOOPARKU Stěžery. Děti se mohou těšit na prostředí s exotickými druhy zvířat, kdy se dostanou i do míst, kam běžní návštěvníci nemohou.

Každý den se děti budou zabývat jiným druhem zvířat. Seznámí se s prostředím, kde žije, čím se živí a jak je náročný jejich chov. U vybraných druhů děti připraví krmení a následně i zvířata nakrmí.

Mimo aktivit spojených se zvířaty se mohou děti těšit na výtvarné aktivity a soutěže, kdy si každé dítě odnese výhru.

V ceně jsou zahrnuty 2x svačina a oběd. Děti budou mít dále k dispozici občerstvení a ovoce. Pitný režim zajištěn po celý den.

V případě nepříznivého počasí se program přesouvá do budovy Ekocentra.

Zakoupením poukazu souhlasíte se smluvními podmínkami.

Smluvní podmínky

 • Pořadatelem příměstského tábora je ZOOPARK Stěžery CZ s.r.o., pod záštitou ZOOPARK Stěžery, o.p.s.
 • Pořadatel přebírá zodpovědnost za dítě po dobu pobytu v ZOOPARKU Stěžery.
 • Dítě pořadatel přebírá v předem stanovenou dobu a vyhrazuje si právo je vydat pouze zákonným zástupcům podepsaným na přihlášce k táboru, popř. předem určené osobě.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo neprodleně předat dítě zákonným zástupcům v případě, že:
  • Se během dne zhorší zdravotní stav dítěte a nebude moci dále setrvat v prostorách ZOOPARKU Stěžery
  • Bude zjištěno, že dítě není zdravotně způsobilé pro pobyt v ZOOPARKU Stěžery
  • Dítě bude pod vlivem nebezpečné látky (alkohol, cigarety, omamné látky)
  • Dítě opustí bez vědomí pořadatelů areál,
  • Dítě bude svým nevhodným chováním nebo agresivitou nebezpečné pro ostatní účastníky tábora

V případě vyloučení dítěte z tábora z výše uvedených důvodů pořadatel nevrací finanční částku zaplacenou za účast na táboře.

 • Zákonný zástupce se zavazuje uhradit škody, které účastník způsobí úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
 • Pořadatel má právo na stornovací poplatky při zrušení účasti nebo nenastoupení na tábor. Stornovací poplatky jsou v následující výši:
 • Při zrušení účasti ve lhůtě kratší než 14 dní před začátkem tábora činí stornovací poplatky 100%.
 • V případě zrušení tábora nařízením vlády bude zájemcům rezervovno místo v dalším ročníku příměstského tábora.
 • Nástup dítěte na tábor je podmíněn splněním podmínek nařízení vlády platné v době nástupu na tábor.

Program dne:

7.30 – 9.00 příjezd dětí

9.00 – 10.00h dopolední program I. část

10.00 -10.30h svačina

10.30 -12.00 – dopolední program II. část

12.00 – 12.45 – oběd

12.45 – 13.15-  polední klid

13.15 – 14.45 – odpolední program I. část

14.45 – 15.15 – svačina

15.15 – 16.00 – odpolední program II. část

16.00 – vyhodnocení soutěží a ukončení táborového dne

Děti se mohou těšit na:

 • Péči a krmení králíků
 • Péči o koně, jízda na koních
 • Péči a krmení terarijních zvířat
 • Přípravu krmení a krmení surikat
 • Krmení lemurů
 • Péči a krmení tapírů
 • Fotografování se zvířaty
 • Výtvarné dílny
 • Koupání v bazénu
 • Hry a soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu v závislosti na okolních podmínkách a počasí.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *